Yükseköğretim Kurumu (YÖK), üç adet özgün araştırma makalesinin doktora tezine alternatif olarak kabul edilmesi için öneri teklifinde bulundu. 

14 Şubat’ta Hacettepe Üniversitesi’nde YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın başkanlığında düzenlenen “Doktora Öğretiminin İyileştirilmesi Çalıştayı” raporunda öne çıkan başlıklar şu şekilde:

 

 • Doktora programlarına girişteki mülakat sınavları için standartlar belirlenmesi.
 • Nitelikli doktora eğitimine temel oluşturması açısından, yüksek lisans programına öğrenci kabulü eğitim ve tez süreçlerinin de iyileştirilmesi.
 • Merkezi yabancı dil sınavlarına, dinleme, konuşma ve yazma becerilerinin de eklenmesi.
 • Sektör odaklı ihtiyaçlara ve bu doğrultuda açılacak programlara da yer verilmesi.
 • Program açma süreçlerinde dış paydaşların da görüşlerinin alınması.
 • Doktora yapanlara burs, ödenek çeşitliliği sağlanması ve özlük haklarının artırılması
 • Bilimsel araştırma projeleri kapsamında koşullarının iyileştirilmesi.
 • YÖK burslarının miktarının ve sayısının artırılması.
 • Araştırma ve uygulama süreçlerinin artırılması.
 • Öğretim üyelerinin verdiği derslerin uzmanlık alanlarıyla uyumlu olması.
 • Öğretim üyelerinin öğretim stratejileri ve teknikleri açısından desteklenmesi.
 • Disiplinlerarası çalışmaların teşvik edilmesi.
 • Kütüphane ve/veya anabilim dallarında doktora öğrencilerinin kullanabileceği çalışma ve araştırma ofislerinin oluşturulması.

Haber: Berk Yakar

Avatar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir