Türkiye’nin dört bir yanından gelen hekimler ve sağlık çalışanları, Ankara’daki “beyaz miting”de buluştu.

Hekimler ve sağlık çalışanları, taleplerini dile getirmek amacıyla TTB öncülüğünde bugün Ankara Anıtpark’ta düzenlenen “beyaz miting”de bir araya geldi.

Mitinge, TTB, Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS), Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası (TARIM ORKAM-SEN), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER), Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), TTB Tıp Öğrenci Kolu, SES Öğrenci Komisyonu üyeleri başta olmak üzere çok sayıda hekim ve sağlık çalışanı katıldı.

Burada bir konuşma yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, şunları kaydetti.

Biz, hekimlerin örgütlü sesi, Türk Tabipleri Birliği olarak, sağlığın siyasetini kolektif irademizle kurmak adına mücadele ederken aylardır alanlarda ‘Emek bizim, söz bizim’ dedik. Emeğimizi değersizleştirenlere karşı, bizi küçücük poliklinik odalarına sıkıştırıp birbirimizden ayıranlara, performansa mecbur edip yoksullaştıranlara, sağlıkta dönüşümün tahrip ettiği sağlığımızın günah keçisi yapanlara, bitmeyen günlere hapsedip tüketerek kamyon altına sürenlere inat değerimizin farkındayız. Biz, sağlığımızı korumak için; nitelikli, etik değerlerimizle bütünleştirdiğimiz bir hekimliği sürdürebilmek için mücadele ederken bugün Ankara’da hep birlikte ‘Emek bizim, söz bizim, sağlık hepimizin’ diye bir kez daha seslerimizi, direncimizi birbirine katıyoruz. Taleplerimiz bizim, sizin, hepimizin. Toplumda sağlıksızlık üreten ne varsa ona karşı mücadelemiz. Savaşlara, adaletsizliğe, baskılara, zulme, açlığa, yoksulluğa, bu gezegeni daha fazla kâr uğruna tüketim nesnesi görenlere, yaşamlarımızı tüketenlere, umutlarımızı hapsedenlere karşı. Bu çoklu krizler çağında ekolojik krizle pandemilere yol verenlere, kârları uğruna çarkları durdurmayan, on binlerce emekçiyi ölüme terk eden, işçi sınıfı hastalığını yok sayanlara, sağlığımızı sermayeye teslim edenlere, bizi sağlıksızlığa mahkûm etmek isteyenlere karşı yan yanayız.

Biz hekimler, biz sağlığı üretenler, emeğimizle yaşamları korumak için verdiğimiz mücadelenin tükenmeyen coşkusunu yüreğimizde taşırız; yaşamı korumak için mücadele etmenin değerini, bu mücadelenin de tüm mücadeleler gibi ancak umudu diri tutarak kazanılabileceğini biliriz. Örgütlü bir mücadeleyi her gün işimizi yaparken yeniden, yeniden kurarak var oluruz. Bizi emeğimize yabancılaştıranlara, parçalayıp bölerek yönetmeye çalışanlara, birbirimize düşmanlaştıranlara, yalnızlaştırıp yarıştıranlara, kölelik koşullarını dayatanlara karşı emeğimizden, birlikte değiştirebilmekten aldığımız güçle buradayız.

Avatar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir