DEVA Partisi genel başkanı Ali Babacan, dün gerçekleşen basın toplantısında iktidar olmaları dâhilinde uygulayacakları, FETÖ soruşturmaları çerçevesinde ihraç edilen vatandaşlara yönelik 18 maddeden oluşan “KHK Mağduriyeti Eylem Planını” açıkladı. Peki, bahsi geçen kanun hükmünde kararname hangi mağduriyetlere yol açtı, DEVA Partisi bu mağduriyetlere ne gibi çözüm önerilerinde bulundu?

OHAL KHK’sının Getirdikleri

15 Temmuz darbe girişiminin gerçekleşmesinin ardına 23 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe giren kararname, terör örgütüyle ilişkisi olan\olabilecek kamu personellerine yönelik hükümleri içeriyor. Söz konusu kararname; FETÖ’ye bağlı kurum ve kuruluşların kapatılması, varsa malvarlıklarına ilişkin devir düzenlemelerini, yine örgütle bağlantılı olduğu iddia edilen yargı mensuplarının, kamu görevlilerinin meslekten çıkarılmalarını ve soruşturma-kovuşturma sürecinde alınması gerekli tedbirlerin ilanını kapsıyor. Bugün üzerinde konuşacağımız, DEVA Partisinin de gündemini oluşturan hususlar, kararnamenin kamu görevlilerine ilişkin düzenlemeleri içeren 4.maddesinde yer alıyor. Maddenin ilk fıkrası, yer alan ifadesiyle “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen;” kamu görevlilerinin yetkili amirleri yahut ilgili bakanın onayıyla görevden ihraç edileceği hükmünü içeriyor.

Maddenin devam eden ikinci fıkrası şu ifadelere yer veriyor ki bugün KHK mağduriyeti olarak nitelendirilen, çözüm önerisi sunulan bu durumu özetliyor: “…görevine son verilenler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; görevinden çıkarılanların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bu fıkrada sayılan görevleri yürütmekle birlikte kamu görevlisi sıfatını taşımayanlar hakkında da bu fıkra hükümleri uygulanır.”

Bu hükümler ışığında açıklamalarda bulunan Babacan, darbenin hemen ardına getirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bir hukuksuzluk sürecinin başladığını, devam eden süreçte çok sayıda vatandaşın paralel devlet yapılanmasıyla hiçbir ilişkisi bulunmadığı, hukuka aykırı hiçbir eylemleri olmadığı halde yargı kararı olmaksızın ihraç edildiklerini ifade etti. 2016-2020 yılları arasında terör örgütü suçlamalarıyla başlatılan soruşturmaların sayısının 1,5 milyonu aştığını belirtirken bu soruşturmalar kapsamında meydana gelen adaletsizlikleri giderecek, adil yargılanma hakkını sağlayacak adımlar atacaklarını ifade etti. Bunun yanı sıra iktidar oldukları takdirde her türlü paralel yapılanmanın karşısında yer alacaklarını, kamuda yapılacak atamaların “ehliyet-liyakat” usullerine uygun bir şekilde yerine getirileceğini ifade etti.

Toplantının ilerleyen dakikalarında plana ilişkin detaylı bilgilendirmelerde bulunan DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları başkanı Mustafa Yeneroğlu, yargılamaların varsayımsal şüphelerle yapıldığına, kişilerin meşru faaliyetlerinin dahi suç kapsamında sayılmasının hukuksuzluğuna vurgu yaptı. Nitekim çoğu kişinin örgütün nihai amacından bîhaber olmasına rağmen terör örgütü mensubu olmakla suçlandığının altını çizerek hukuk devletinin gereklerinin yerine getirilmediğine işaret etti.

DEVA Partisi Eylem Planı Neler Vaat Ediyor?

  • Hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayanlar, kovuşturmaya yer olmadığı veya beraat kararı alanlar, başka hiçbir şarta bakılmaksızın, başvuruları dahilinde KHK ile ihraç edildikleri kamu görevlerine tekrar dönebilecekler.
  • Eski kadrolarına atanması mümkün olmayanlar ile kamu düzeni ve milli güvenlikle doğrudan ilişkili kurumlarda görev yaptıktan sonra ihraç edilenler, idarenin kendilerine uygun görecekleri bir göreve başlayacaklar.
  • Kamu görevine iade edilen vatandaşlara görevleri kapsamında bütün yasal, mali ve sosyal hakları iade edilecek, haklarındaki kısıtlamalar kaldırılacak. Yine bu kişilerin isimlerinin yer aldığı listeler bütün kamu kurum ve kuruluşlarının kayıtlarından silinecek. Ayrıca yakınlarının maruz kaldığı hak kayıpları da iade edilecek.
  • İhraç edilen kişilerin özel sektörde çalışabilmelerinin önündeki yasal-fiili engeller kaldırılacak.
  • Suç işleme kastı olmayan, herhangi bir somut suçu bulunmadığı halde hakkında soruşturma-kovuşturma başlatılan yahut mahkûmiyet alan kişilerin mağduriyetleri giderilecek. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı alanlara yeniden yargılanma imkânları sağlanacak.
  • Kamu görevlilerinin ihraç edilerek mağduriyetlerine yol açan kararname ve kanun hükümleri kaldırılacak.
  • Çalışma belgeleri iptal edilerek meslek icraları engellenen kişilere belgeleri kayıtsız şartsız olarak iade edilecek.

 

Bugün gerek toplumsal hayatta gerek yargısal alanda karşılaştığımız manzara, partinin bu husustaki çıkarımlarını doğrular nitelikte. Gerçekten de terör örgütünün nihai amacından habersiz meşru birtakım faaliyetlerde bulunan kimselerin bu faaliyetleri sebep gösterilerek yargılanıyor oluşu; yargılama olmaksızın görevlerinden ihraç edilen, bilahare yapılan yargılama nihayetinde suçsuz olduğu tespit edilen, ceza verilmeyen kişilerin görevlerine geri dönüşlerinin sağlanamıyor oluşu aslında sosyal açıdan tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Özellikle yargı ve üniversiteler özelinde, genelde eğitim alanında, yaşanan eksilmeler nitelikli iş gücünde önemli kayıplara yol açıyor. Eylem planına gelecek olursak, bu denli geniş çaplı bir düzenlemenin getirileri parti üyelerinin planladıkları kadar kısa bir sürede meydana gelir mi, tartışılır. Zira işin içine insan girdiği zaman kesinlik diye bir nitelendirme anlamını yitiriyor. Sosyallik; kâğıtların, planların çok ötesinde bir olgu. Hayal edilen her fikri inşa etmek için imkân tanımayabilir. Ancak yine dediğimiz gibi, zaman en büyük dostumuz ve karşı konulmaz düşmanımız. Doğruluğu, oluru-olmazı bize gösterecek olan…

 

(Zeynep Aktaş)

Avatar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir