Kadına yönelik şiddet ve sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemeler içeren 18 madddlik kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu. 

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan ve AK Parti Ankara Milletvekili Selva Çam, kanun teklifi sonrası TBMM’de basın açıklaması gerçekleştirdi. Turan, basın açıklamasında, teklifin kadın cinayetlerindeki iyi hal indiriminin kaldırılması, ısrarlı takibin suç sayılması, sağlık çalışanlarının özlük hakları ve tazminat güvencesini de kapsadığını belirtti.

Turan: “Kadına karşı şiddetin engellenmesi amaçlayan ve sağlık çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen kanun teklifimiz ile huzurlarınızdayız. Dün imzaya açılan kanun teklifimizi Meclis Başkanlığı’na vereceğiz. Haftaya komisyonda görüşülmesini ümit ediyoruz. Komisyonun kabulü halinde de bir sonraki hafta Genel Kurul’da görüşmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Kanun teklifinin içeriği

Takdiri indirim

Kanun teklifinin kabulüyle birlikte, takdiri indirim nedenleri belli konularla sınırlandırılacak. Takdiri indirim nedeni olarak göz önünde bulundurulabilecek durumların arasında; Failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki pişmanlığını gösteren davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri.

Failin indirim almaya yönelik duruşma esnasındaki duruşu ve davranışları(kılık ve kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması vb.), takdiri indirim nedeni olarak kabul edilmeyecek.

Nitelikli hal

Kasten öldürme(ceza müebbet iken ağırlaştırılmış müebbet hapse çıkarılmaktadır), kasten yaralama(cezanın alt sınırı 4 aydan, 6 ay hapse çıkarılmaktadır), tehdit(cezanın alt sınırı 6 aydan, 9 ay hapse çıkarılmaktadır), işkence(cezanın alt sınırı 3 yıldan, 5 yıl hapse çıkarılmaktadır), eziyet(cezanın alt sınırı 2 yıldan, 2 yıl 6 ay hapse çıkarılmaktadır) suçları kadına karşı şiddetle daha etkili mücadele edilebilmesi gerekiliğiyle ve caydırıcılığın sağlanabilmesi için, Kadın yönelik işlendiği taktirde cezası arttırılmaktadır. Ayrıca kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun konusunun sağlık hizmeti olması halinde, verilecek cezanın 1/6 oranına kadar artırılacağı kabul edilmektedir.

Israrlı takip suçu

Israrlı takip fiilleri, müstakil suç olarak kabul edilecek; Fiziken takip etmek, haberleşme ve iletişim araçlarını, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak.

Fiillerinin, mağdurda ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ya da mağdurun kendisinin veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olması hali suç olarak kabul edilmektedir. Suçun temel cezası, 6 aydan 2 yıla kadar hapis olarak belirlenmektedir. Israrlı takip suçunun; Çocuğa ya da ayrılık kararı verilen veya boşanılan eşe karşı işlenmesi, Mağdurun okulunu, işyerini, konutunu değiştirmesine ya da okulunu veya işini bırakmasına neden olması, Hakkında uzaklaştırma kararı verilen fail tarafından işlenmesi, Nitelikli hal olarak düzenlenmekte ve ceza 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olarak belirlenmektedir.

Katalog suçlar

Kadına karşı işlenen kasten yaralama suçu, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten yaralama veya canavarca hisle işlenen suçlar, sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçları, hazırlanan kanun teklifine göre katalog suçlar arasına dahil edilecek.

Ücretsiz baro avukatları görevlendirilecek

Vekili bulunmayan şiddet mağduru kadınlara istemleri halinde, baro tarafından ücretsiz olarak avukat görevlendirilmesi sağlanmaktadır. Bu kapsamda; Kasten yaralama (madde 86), ısrarlı takip (madde 123/A), işkence (madde 94), eziyet (madde 96), çocukların cinsel istismarı (madde 103) suçlarında avukat görevlendirilecektir.

 

(Berk Yakar)

Avatar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir