Dede korkut hikayeleri yüzyıllar sonra bile kültür dünyamızı aydınlatmaya heyecanlandırmaya devam ediyor. Bursa’da bulunan 16. Yüzyıldan kalma yeni nüsha dede korkut hikayelerine yeni bir bakış açısı getirmemize ve pek çok soruya yanıt verebilir nitelikte.

Dede korkut hikayeleri toplamda 12 hikâyeden oluşan iki nüsha halinde olduklarını biliyorduk. Bu nüshalardan biri Dresden diğeri Vatikan kütüphanelerinde korunduğunu biliyoruz. 2019’da gerçekleştirilen keşifle ortaya çıkan Türkmenistan nüshasıyla hikâye sayısının 13’e çıktığını öğrenmiştik. Salur Kazan’ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesi isimli bu yeni boy hem Türk hem de Dünya edebiyatında etki yaratmış gözlerin yeniden Dede Korkut hikayelerine çevrilmesine yol açmıştı.

Çok yakın zamanda Bursa’da bir antikacı dükkanında ortaya çıkan yeni nüshada Dede Korkut’un bilinen 12 hikayesi bulunmakta olup 16. Yüzyıldan kaldığı düşünülen eser 120 yapraktan oluşmaktadır.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ersen Ersoy, geçtiğimiz şubat ayında yeni bir Dede Korkut nüshası bulduğunu duyurmuş nüsha hakkındaki ilk detaylar ise 17 Mart’ta Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Dede Korkut Sempozyumu’nda paylaşılmıştı. Prof. Dr. Ersen Ersoy bu yeni nüshanın varlığını iyi bir kitap koleksiyon eri olan arkadaşı Mehmet Yayla sayesinde keşfediyor. Yayla’nın Bursa’daki Kur’an ve El Yazmaları Müzesi’ni ziyareti sırasında Dede Korkut Hikayeleri yazılı bir bilgi kartının olduğu eser dikkatini çekiyor. Bu eseri fotoğraflayıp Ersen Ersoy’a gönderiyor.

Ayrıca Dede Korkut üzerine araştırma yapan bazı isimler eserin Bursa’da çıkmasına şaşırmadıklarını da söylüyorlar. Bunun s

ebebi ise Oğuz Türkçesi’nin en eski örneklerinden Behçetü’l-Hadaik yazması, Anadolu’nun İbn Sina’sı sayılan Hacı Paşa’nın tıp konusundaki Kitâbü’s-Sa’âde ve’l-ikbâl’inin yazması, 17. yüzyılın ünlü mutasavvıfı Niyazî-i Mısrî’nin kendi hattıyla hatıralarını içeren mecmuası, Divanü Lugati’t-Türk’ün ilk Türkçe çevirilerinden Abdullah Sabri Karter’in tercümesinin yirmi iki defter halindeki yazmaları Bursa kütüphanelerinde bulunmaktadır.

Dede Korkut Hikayeleri ’nin Bursa nüshası yakında tıpkı basım halinde okurlarla buluşacak.

 

(Ömer Faruk Özdemir)

Avatar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir