Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi gazetecilik bölümü ile İstanbul AUZEF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde öğrenim görmekte. Siyaset başta olmak üzere tarih, resim ve tiyatro ile ilgilenmektedir.